MY MENU

 • เกี่ยวกับเรา

  บริษัท ริชาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นวางสินค้า รับปรึกษา...

  เพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการผลิต

  วิเคราะห์พื้นที่เบื้องต้น
  ออกแบบและประเมินราคาเบื้องต้นของชั้นวาง...

  เพิ่มเติม
 • ผลงานที่ผ่านมา

  ผลงานที่ผ่านมาของเรา...

  เพิ่มเติม
 • ข่าวสาร และกิจกรรม

  ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ...

  เพิ่มเติม

สินค้าของเรา

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กรองรับชั้นลอย

ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง

ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก

ชั้นวางพาเลทขนาดใหญ่

ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า ระบบ FIFO

ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง

ตู้เลื่อนเอกสาร

ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดยาว

ชั้นลอย

ระบบจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่

ชั้นวางพาเลทขนาดใหญ่

ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่

การเครื่อนย้ายสินค้าด้วยลูกกลิ้ง

ระบบชั้นวางของทางเดินแคบ (VNA)

พาเลทแบบซ้อนได้