MY MENU

Mobile Cabinet

Mobile Cabinet เหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมากๆ หรือ เก็บแฟ้มข้อมลูทั่วไป มีลักษณะเด่นคือ ตัวตู้สามารถเลื่อนซ้าย-ขวาได้โดยมีนํ้าหนักตัวตู้เบา ด้วยชุดล้อขับเคลื่อน ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้ถึง50%เป็นอย่างมาก และความสะดวกในการใช้งาน พร้อมกับชุดล็อคประตู หรือป้องกันเอกสารสูญหาย