MY MENU

Selective Racking System

Selective Racking System เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า ที่มีลักษณะจัดเก็บเป็น Pallet สินค้ามีจำนวนมาก ชนิดสินค้าหลากหลาย ขนถ่ายเร็ว โดยโครงสร้างมีความแข็งแรงคงทนสามารถรรับน้ำหนักได้ประมาณ 500 –1,500 กก./พาเลท ที่สำคัญระดับชั้นสามารถปรับระดับขึ้น-ลงตามความต้องการ และประหยัดเวลาในการติดตั้ง หลังติดตั้งเสร็จ สามารถใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป