MY MENU

Cantilever Rack

Cantilever Racking System เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะแนวยาวเช่น ท่อพลาสติกPVC,แกนเพลา หรือไม้แผ่น ไม้กระดาน เป็นต้น โครงสร้างมีความแข็งแรงสามารถออกแบบให้รับได้ทั้งของเบาและหนัก ช่วยในเรื่องจัดเก็บให้มีระเบียบและสะดวกในการค้นหาง่าย