MY MENU

Pick Flow Rack

Pick Flow Rack ได้รับการออกแบบเหมาะสำหรับวางสินค้าเป็นกล่อง หรือลัง และที่มีลักษณะหมูนเวียนเก็บ Stock ในตัว เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้าทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ด้วยระบบเข้าก่อน - ออกก่อน