MY MENU

Longspan Shelf

Longspan Shelf เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าทั่วไป เช่น กล่อง หรืออะไหล่ Part ต่างๆ ที่มีจำนวนหลากหลายชนิด ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 300-2,000 กก./ระดับชั้น วัสดุที่ใช้ปูพื้นระดับชั้นมีให้เลือกหลายแบบ เช่น ไม้อัด แผ่นเหล็ก แผ่นตะแกรง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการทำงาน