MY MENU

Micro Racking System

Micro Racking System เป็นชั้นวางสินค้าขนาดเล็กเหมาะสำหรับวางสินค้ามีน้ำหนักเบา เช่น กล่อง หรืออะไหล่ Part ต่างๆ ที่มีจำนวนมากๆ และหลายชนิด ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 100-150 กก./ระดับชั้นสามารถปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการ