MY MENU

Cart Push Back Racking System

Cart Push Back Racking System เป็นชั้นวางที่ออกแบบผสมผสานระหว่าง Drive - In กับ Flow Rack ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่ได้มาก เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าเป็นพาเลท สินค้าจ่ายเข้าก่อนจะออกทีหลัง การจัดเก็บประเภทนี้มักจะใช้กับห้องเย็นหรือพื้นที่ต้องการประหยัดช่องทางเดินรถ ในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถนำสินค้า เข้า-ออก โดยไม่ต้องขับรถฟอร์คลิฟท์เข้า-ออก ในช่องเก็บสินค้าเหมือนกับ Drive -In จึงทำให้ประหยัดเวลาได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย